آشیو برچسب ها:رمانهای عاشقانه،رمان،رمان قرعه بنام سه نفر۲،قسمت دوم،آمانداسان

رمان قرعه بنام سه نفر۲۶

رمان قرعه بنام سه نفر۲۶   قسمت بیست و ششم،قسمت آخر با فریاد و شیونی که از انتهای راهرو شنیدم سرمو از دیواره سرد و بی روحه بیمارستان کشیدم کنار .. همه اومده بودن.. تانیا با گریه و نگاهی سرگردون ...

ادامه مطلب »

رمان قرعه بنام سه نفر۲۵

رمان قرعه بنام سه نفر۲۵   قسمت بیست و پنجم هر سه با تعجب به کلبه ی نسبتا بزرگی که میان درختان محفوظ بود نگاه می کردند..اطرافِ کلبه توی زمین تیرهای چوبی کار شده بود که به روی هر تیر ...

ادامه مطلب »

رمان قرعه بنام سه نفر۲۴

رمان قرعه بنام سه نفر۲۴   قسمت بیست و چهارم -اینجا چرا انقدر تاریکه؟!.. –چون دور افتاده ست..از شهر خیلی فاصله داریم.. -حتی یه کوچولو نور این اطراف نیست..نمی تونم جلومو ببینم.. –اروم حرکت کن..نترس .. -مگه میشه نترسم؟!..دارم قبض ...

ادامه مطلب »

رمان قرعه بنام سه نفر۲۳

رمان قرعه بنام سه نفر۲۳   قسمت بیست و سوم دستامو جلوی صورتم گرفتم و به گریه کردنم ادامه دادم..الهی بمیرم..صدای تانیا گرفته بود..داشت گریه می کرد..معلوم نیست اون عوضیا باهاش چکار کردن که انقدر حال و روزش خراب بود..این ...

ادامه مطلب »

رمان قرعه بنام سه نفر۲۲

رمان قرعه بنام سه نفر۲۲   قسمت بیست و دوم تانیا مشغول اماده کردن صبحانه بود..هر چی دخترا رو صدا می زد هیچ کدام جوابی نمی دادند..هر دو توی اتاق هایشان بودند.. تانیا به طرف اتاق ترلان رفت و تقه ...

ادامه مطلب »

رمان قرعه بنام سه نفر۲۱

رمان قرعه بنام سه نفر۲۱   قسمت بیست و یکم از شیشه ی جلو نگاش کردم..به کاپوت ماشین تکیه داده بود..حالتش کلافه بود.. دستی تو موهاش کشید .. بی هوا برگشت و نگام کرد..زل زدم تو چشماش..انگار از یه چیزی ...

ادامه مطلب »
افزایش بازدید
آموزش وردپرس | قالب وردپرس | افزونه وردپرس